Bejelentkezés    Regisztrálás    2020. szeptember 28.      Keresés  
   Fejlesztési Struktúra Minimize  

 Nyomtat   
   "Napraforgó" napelemes villamos energia előállító rendszer kiépítése Minimize  

  

Az emelkedő energiaárakat figyelembe véve az önkormányzat szeretné az energiaköltségeit csökkenteni egy napelemes villamos energia rendszer kialakításával, mely napenergiát felhasználva energiát termel, így az önkormányzat az elektromos berendezéseihez házilag előállított energiát tud előállítani költségmentesen. Emellett az önkormányzat kiemelkedő szerepet vállal a megújuló energiák népszerűsítésében, információátadásban, melyhez segítséget nyújt ez a berendezés. Az ideérkező látogatók megismerhetik ezt az áramtermelő technológiát.
 
A rendszer kiépítése teljes mértékben környezetkímélő. Úgy kerül kialakításra, hogy a Közösségi Ház előtti teret esztétikai szempontból szebbé tegye. Kialakítása által megfelelő mennyiségű napenergiát lenne képes előállítani az Önkormányzat költségkímélő módszerrel. A környezetvédelem fontosságát figyelembe véve a megújuló energiaforrások alkalmazása, a fosszilis energiahordozók kiszorítása a legföbb cél és a társadalmi iránymutatás megvalósítása. A napelemes villamos energia rendszer kialakítása mindenekelőtt helyi gazdaságfejlesztés része, hiszen ezáltal a település korszerűsödik. A már meglévő Megújuló Energiaforrások Innovációs Központján kívül ez a fejlesztés is jelentősen növelné a falu turisztikai vonzerejét. A már felszerelt napkollektorok segítségével, a rendszer kialakításával az önkormányzat megfelelő mennyiségű energiát tudna előálltani, mely közel 80%-ban önellátóvá tenné az épületet. A project célja, hogy a megújuló energiák alkalmazásával az energiaköltség csökkenésével a versenyképesség fenntartása, károsanyag kibocsájtás csökkentése.  
 

A tervezett villamosenergia ellátás megújuló energiákkal gazdaságosan megvalósítható. Közintézmény villamos energiájának előállítása lévén az Önkormányzat a rendszer megvalósítása által nagy mértékben hozzájárul az emberek környezettudatos gondolkodásának fejlesztéséhez, jó és előremutató példát szolgáltatva mindenki számára.

 

 Nyomtat   
   Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása Minimize  

 

A faluban mozgalmas közösségi és kulturális élet zajlik. Nagypáli napjainkban dinamikusan fejlődő község, a lakosság összetételét tekintve fiatalodó képet mutat. A hangsúly azonban nem csak a fiatalok igényeinek kielégítésén van, minden korosztály számára bőségesen kínálunk közösségi, kulturális kikapcsolódási lehetőséget (Falunap, Polgárőrnap, Ifjúsági találkozók, Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Idősek napja, Gyerek nap egyéb találkozók), az ifjúság számára ugyanúgy, mint az idősek számára, a nők számára ugyanúgy, mint a férfiak számára. Azonban az esélyegyenlőség feltételei a jelenlegi, közösségi célra fenntartott faluházban még nem állnak rendelkezésre. E tekintetben jelenleg hiányosságok mutatkoznak. Olyan problémák, kiküszöbölésére kell megoldást találnunk, amelyek következtében megfelelő feltételek teremtődnek a mozgáskorlátozottak számára is. Azaz a közösségi és szolgáltató tér kialakítása ezt az irányvonalat követve olyan terek, kiépítését tenné lehetővé, amely biztosítaná számukra az épületen belüli akadálymentes közlekedést. Ezzel esélyt kapnak a közösségi programokon való teljes értékű részvételre, illetve az önkormányzat által biztosított közszolgáltatásokat is elhárítandó problémák nélkül vehetik majd igénybe. Számukra az épület akadálymentesítését meg kell valósítani, a tervek kivitelezését az ő igényeikhez mérten kell megoldani, illetve a szociális helyiségek kialakításában is erre kell törekedni. Hiányosságok azonban nem csak e területen akadnak. Problémák más vonatkozásban is jelentkeznek. Gondolnunk kell a kisgyermekes anyákra is, hiszen Nagypáli lakossága folyamatosan fiatalodik az ifjú családok betelepülésének köszönhetően. Ezért nem csak a mozgáskorlátozottak számára kell a megfelelő szociális helyiségeket rendelkezésre bocsátani, hanem indokolt egy pelenkázó részleg megvalósítása is, amely a projekt révén szintén kellemesebb, modernebb, mai kor feltételeihez igazodó környezetet biztosítana a gyermekes családok számára. 

 

Azonban nem csak az épület kialakítására vonatkozóan kell újításokat véghezvinni, hanem az eszközök modernizálására, valamint bővítése mára már szükségessé vált. A közösségi és szolgáltató tér kialakítása erre vonatkozóan is jelentős változásokat eredményezne, mivel nehézségek itt is akadnak. Az információhoz való hozzájutást, illetve annak áramlását is egy magasabb dimenzióba tudnánk emelni. Ennek következtében a szolgáltató tér kialakítása nagyobb volumenű adatgyűjtésnek teremtene optimálisabb kereteket. A tágasabb könyvtári helyiség, az olvasóteremmel együtt sokkal nagyobb volumenű információs anyag tárolását eredményezné. A Városi Könyvtárral való együttműködésnek köszönhetően jóval terjedelmesebb szakirodalmi készletet tudnák rendelkezésre bocsátani, ezzel az elérhető információs anyag mennyisége nő, amely a közösség érdekeit szolgálja. 

 

 

Továbbá az e Magyarország pontba tervezett 2 db számítógép elhelyezése, meggyorsítaná az információhoz való hozzájutás folyamatát. A jelenlegi gépek elavultak, lassúak, használatuk időigénye túlzottan magas, a változtatások bevezetésére ez esetben is szükség van.

 

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási valamint ügyfélszolgálati pont kialakítása szintén nagy változásokat eredményezne a közösség életében. Olyan lehetőségek kiaknázását testesítené meg, amely előrevetítené a község jövőbeni fejlődését.

 

 

Egyrészt a vidékfejlesztési szereplők – vállalkozók, önkormányzatok, civilek, magánszemélyek egymás közötti együttműködésének biztosítása érdekében a szereplők adatbázisának kiépítése, másrészt olyan szolgáltatások (képzés, hírlevél) nyújtása az adatbázisban szereplők (MNVH tagsága) részére, melyek segítségével a tagság hosszútávon elérhető és aktivizálható marad, és további bővítésre is lehetőség nyílik.

 

Ezáltal megvalósulhatna a vidékfejlesztési tapasztalatcsere biztosítása a vidékfejlesztésiszereplők, különös tekintettel a LEADER akciócsoportok között.  Információnyújtás lépne érvénybe az ÚMVP III-IV. intézkedéscsoportjaival és intézkedéseivel kapcsolatosan.

 

Szakmai képzési programok lebonyolítására adna lehetőséget. Segítséget nyújtana a vidékfejlesztési szereplők, a LEADER akciócsoportok és vidéki térségek egymás közötti valamint nemzetközi együttműködéseihez. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér biztosítana személyi és infrastrukturális hátteret az MNVH tagsága, illetve a szolgáltatások nyújtása számára.

 

A pályázat keretében tervezett beruházást az épület bővítésével, a meglévő 140 m2-es nagyterem, illetve a 15 m2-es jelenlegi könyvtár felújításával képzeljük el. Az infrastrukturális fejlesztési tervek között szerepel a fűtésrendszer korszerűsítése, melyet egy 100 kW-os  aprítéktüzelésű kazán beszerzésével kívánunk megvalósítani. Ezzel a megújuló energiaforrás használatát célzó beruházással hozzájárulunk az energiaköltségek csökkentéséhez. 

 

Az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása nagy változásokat hozna a falu életében. Egy optimálisabb keretek között megvalósuló közösségi élet alapját teremtené meg. Az ifjúsági csoportok számára teret adó, civil szervezetek munkáját segítő, falu lakosságának információhoz való hozzájutását eredményező közösségi ház megújulásával újabb kapuk nyílnak meg a helyiek előtt.

 Nyomtat   
   Turisztikai szálláshely kialakítás - Apartmanház Minimize  

A fejlesztés tárgyát képező falusi turizmushoz kapcslódó szálláshely kialakítása az Alapítvány által megrenedezésre kerülő kulturális programok alkalmával szálláshely kialakítása. Az utóbbi időben egyre több közösségi rendezvény szerveződik a községben, menött az igény a vendégek elszállásolására alkalmas helységek kialakítására. Sokszor az ország tulsó feléből érkező látogatóknak nincs lehetőségük a településen szállás igénybevételére, csak a szomszédos településen illetve Zalaegerszegen tudnak megszállni. Ezen kíván változtatni a Faluért Alapítvány. A fejlesztés célja olyan szálláshelyek kialakítása a bolt épületének tetejére, amely lehetőséget biztosít a közösségi rendezvények, ide látogató vendégek, szakmai konferenciára érkező szakértők, előadók elszállásolására.  A legföbb cél a térség természeti és kultúrális értékeinek és a megújuló energiaforrások bemutathatóságát segítő egészségmegőrzéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek támogatása turisztikai szálláshely kialakításával.

 

A fejlesztési elképzelés 4 napraforgós minősítésű turistaház kialakítása a térség ökoturizmusának fellendítésére a természeti és kultúrális örökségek és megújuló energiaforrások hasznosításának bemutathatóságának biztosítása.

 

 A beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési igényeket generál a jövőre nézve.

A közösségi életnek helyet adó helyi védelem alatt álló épületek, újabb és újabb közösségi kezdeményezések számára biztosítanak teret, internet hozzáférhetőséget, közösségi programok szervezésére kínálna lehetőséget, ugyanakkor a testet és lelket is formáló lehetőségek kihasználásához kínálna optimális feltételeket. A korszerű technológiák alkalmazása az üzemeltetési költségek csökkentését eredményezné.

 

Fejlesztéssel fel kívánjuk hívni a figyelmet a közös vidéki örökségre, valamint növelni a helyi kulturális identitást és büszkeséget. Irányt kívánunk mutatni a vidék fenntartható fejlődéséhez, az örökség megőrzése és továbbadása révén.A legfőbb cél a térség természeti és kultúrális és megújuló energiás értékeinek bemutathatóságát segítő, egészségmegőrzéshez és környezetvédelemhez kapcsolódó tevékenységek támogatása turisztikai szálláshely kialakításával, amely az alapítvány közhasznú tevékenységének tükrében valósulna meg. Látva azt, hogy a közösségben újabb és újabb fejlesztési folyamatok indulnak el, eredményezheti a falun élők vonzódását a vidéki közösségi élethez, és előkészítheti az utat egy önálló, megújult falukultúrához, amelynek köszönhetően az elvándorlás mértéke csökken.

 

Alapvető jelentőségű, a közösségi programok színesítése, ennek érdekében a vezetőség együttműködve a önkormányzattal a népi hagyományokat bemutató és felelevenítő rendezvények megszervezésében évről évre jeleskedik. Célja a közösségben élő emberek, valamint a közösségbe látogató turisták számára a hagyományos népszokások ápolása, az ökoturizmus megerősítésre. Ennek okán, a régi kor szellemiségében megépülő létesítmény korhűen kapcsolódna e hagyományok felelevenítéséhez.

 Nyomtat   
   Energetikai ültetvény Minimize  

 

A mezőgazdasági ültetvény-gazdálkodási művelési ágba sorolt energetikai faültetvény, amelyekkel viszonylag gyorsan és nagy mennyiségben állítható elő energetikai célra dendromassza.Az energetikai faültetvények iránti érdeklődés azért is növekvő, mert a mezőgazdasági élelmiszertermelésből kikerülő területek, illetve a nagyobb folyók ártéri területei ezekkel a célültetvényekkel jól hasznosíthatók. Jelenleg több kísérleti energetikai faültetvény is található Magyarországon, amelynek célja a termeszthető, gyorsan növő fafajok kiválasztása, a komplett termesztési és betakaritási technológia kidolgozása, az elérhető hozamok és a nyerhető energiamennyisége pontos meghatározása, termelés-technológiai ajánlások kidolgozása

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyorsan növő fafajokat (nyár, fűz) 12 000—15 000 tő/ha tőszámra célszerű telepíteni, amely három-öt év alatt válik vágásra alkalmassá. Az újra sarjadó faállomány újabb háromötévenként takarítható be tarvágással, összesen öt-hét alkalommal, amely tizenöt-huszonöt éves ültetvény-élettartamot feltételez

Az egyes fafajokkal 11—20 t/ha/év hozamok érhetők el, amelyből 185—330 GJ/ha energia állítható elő.

 Nyomtat   
   Biomassza erőmű Nagypáliban Minimize  

 

Cél: biomassza erőmű megépítése a falu határában, mely függetleníteni tudná a falu lakosságát az országos gázszolgáltatóktól, s megoldaná a lakosság fűtési energiaszükségletét környezetbarát módszerrel.

 Nyomtat   
   Turisztikai centrum Minimize  

Nagypáli turisztikai jövőképe

 

Ötletgazda: Nagypáli Község Önkormányzata
Cím: 8912 Nagypáli, Arany János u. 26.
Elérhetőség:
             Tel.: +36-92/564-041
             Fax: +36-92/564-040
Kontaktszemély: Köcse Tibor, polgármester

 

Nagypáli Zala megyében, Zalaegerszegtől 8 kilométerre, északra található. A 74-es főútra jó bekötőúttal csatlakozik, Zalaegerszeg és Egervár között körülbelül fél úton - nyugati irányba leágazva közelíthető meg. Az elmúlt években beépítésre került egy 24 lakótelkes új falurész, jelenleg pedig egy új, 94 építési telket magába foglaló modern lakópark telkeinek értékesítése, illetve már a családi házak építése zajlik, melyek fűtését biomassza erőmű biztosítja majd. Így valószínűsíthetően 5 éven belül a település lélekszáma közel 800-900 fő körül alakul. A településre egyre több vállalkozó helyezi ki székhelyét, kiemelhetünk itt két mintaalmást, melyek további beruházásokat terveznek.

Nagypáli idilli természeti környezetben található az erdőkkel, mezőkkel tarkított dimbes-dombos zalai tájon. Ideális hely a kirándulni, pihenni vágyók számára.

A Nagypáli turisztikai jövőképe projekt fő célja gazdaságfejlesztés a turisztika területén kialakuló együttműködés segítségével. A jelen projekt keretében megvalósuló fejlesztéssel a pályázó, Nagypáli Község Önkormányzatának átfogó célja, hogy a határon átnyúló, helyi szereplők közötti együttműködés kialakításával az ausztriai partnerek által megvalósított turisztikai fejlesztések tapasztalatait adoptálja, fejlesztései során felhasználja.

A Turisztikai projekt célja:

A térség idegenforgalmi kínálatának összehangolása, a különböző turisztikai termékeket összekapcsoló és koordináló központ létrehozása, a falvak gazdasági szerepének növelése. Nagypáli turisztikai jövőképének kiegészítéséhez, valamint a község turisztikai kínálatának bővítéséhez járul hozzá a turisztikai központ, melynek részét képezik a következő létesítmények:
       Három-határ menti turisztikai termékkapcsolódások koordinációs központja,
       kerékpárcentrum,
       erdei oktatási centrum,
       egészségmegőrző központ,
       pajtaszínház,
       népi mesterségek műhelye,
       harangláb,
       kerekes kút,
       trópusi növényház kápolnával,
       állat- és növénypark,
       7 db apartmanház és turistaszálló

 

A koordinációs központ által nyújtott szolgáltatások

A központban kialakításra kerül a recepció egy helyi és egy nemzetközi idegenforgalmi iroda is. A helyi iroda feladata fakultatív programok szervezése és lebonyolítása akár a kistérség 19 települése és Zala megye egész területére kiterjedően. Lehetőség nyílik a környékbeli vendégházak, műemlékek, turisztikai látványosságok szervezett megtekintésére, a térség kulturális hagyományainak megismerésére. A nemzetközi iroda feladata a termékkapcsolódásoknak köszönhetően elsősorban a horvát-magyar kapcsolatok megerősítését célzó programok szervezése, melyek illeszkednek a Zala Megye Turisztikai Desztináció Rendszerébe.
A földszinten található rendezvényterem, -étterem a koordinációs központban megrendezendő konferenciák, vacsorák, üzleti, baráti és családi összejövetelek lebonyolítására is kiválóan alkalmas, amelyek élőzenével még színesebbé tehetők kívánság szerint. A pinceszinten található 5 bemutatóterem, egy kisebb rendezvényterem, egy bár és a pincegaléria. A bemutatótermek egy bormúzeumnak, egy kártyaszobának, egy szivarszobának és egy biliárdteremnek adnak helyet.

 

Apartman épületek:

A koordinációs központ I. emeletén, valamint a tetőtérben kialakításra kerülő egy- illetve kétágyas pótágyazható szobák 50 fő számára kínálnak kényelmes szálláslehetőséget, biztosítva az ide érkező látogatóknak - magánszemélyeknek, cégeknek, szervezeteknek - a teljes kikapcsolódást és feltöltődést. A központ mellett 7 db apartmanház és turistaszálló szolgálja majd a pihenni vágyók kényelmét.

 

 

 

Erdei oktatási központ

A Turisztikai Központ területén helyet kapó Oktatási központ gyermekek, felnőttek képzését, továbbképzését biztosítja megújuló energiaforrások, környezetvédelem, turisztika, idegenforgalom, marketing (termékismertetés), illetve igény szerinti témakörökben
A program közvetlen célja egy minden igényt kielégítő gyermek- és felnőttoktatás, valamint táboroztatás megvalósítása, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók kiegészítő képzése. Ezzel együtt szakemberek továbbképzése. Közvetett célja az, hogy az ismeretek bővítése, frissítése mellett segítse a szülőket (szünidei táboroztatás), munkanélkülieket (kedvezményes tanfolyamok).

 

Kerékpáros központ

A Turisztikai Központ területén helyet kapó Kerékpáros Központ jól illeszkedik a régió kerékpáros turizmusát kiszolgáló egységek közé, mivel a környéken hasonló, minden igényt kielégítő központ nem található.
Szolgáltatások, tevékenységek:
       Kerékpárkölcsönzés, -tárolás, -szervíz
       Kerékpárok műszaki állapotának ellenőrzése
       Szállítás szervezése
       Pihenőhelyiség, étkezési lehetőség: étel- ital automata
       Információszolgáltatás, turisztikai adatbázis, túratervező program
       Vizesblokk
       Kerékpáros rendezvények, találkozók, versenyek, túrás szervezése, lebonyolítása
 

 

Egészségmegőrző központ

A turisztikai beruházás fontos részét képezi egy Egészségmegőrző központnak nevezett, modern épület, ahol a helyiek és a turisták mozogni, sportolni, szórakozni tudnak. Számos egymástól eltérő, de egymást jól kiegészítő szolgáltatást kínál majd az érdeklődőknek, ezáltal számos piacot céloz meg. A tengeri sós vizes medence különböző reumatikus betegségekben szenvedőknek kiváló lehetőséget jelent majd a gyógyulásra, meghatározott időközökben úszásoktatásra is sor kerül.
Különböző szolgáltatásokat nyújtó termek szolgálják a vendégek kényelmét, kikapcsolódását. Ilyen lesz a kisebb tornaterem, egy kondicionálóterem, és a sókamra. Külön terem szolgál majd masszázsra, gőzfürdőzésre, a kozmetikus és a fodrász egymást felváltva dolgoznak az épületben.
Kialakításra kerül egy kisebb bolt is a központban, ahol a sportoláshoz és az egészségmegőrzéshez nélkülözhetetlen termékeket lehet majd megvásárolni.
Az egészségmegőrző központ lehetőséget biztosítana a KNEIPP- egészségmegőrző program bevezetésére is, melynek alapgondolata a betegségek természetes gyógyítási módja és a megelőzés alternatív módon.
 
A Kneipp módszer alappillérei: a víz, a gyógynövények, az egészséges táplálkozás, a mozgás és a test-lélek-szellem harmóniája.
 
A Kneipp-módszerek:
       Mezítlábas járás
       Víztaposás
       Harmatos fűben járás
       Kneipp váltózuhany
       Sóterápia, sóbarlang, sókabinok
A módszer bevezetése munkahelyteremtést jelentene az egészséges életmód alapanyagainak megtermelése, a gyógynövények termesztése és feldolgozása területén, a falusi turimus fejlesztésére is sor kerül, valamint a kistérség összefogásával valamennyi településen egészség-megőrzési parkokat hozunk létre.

 

A Nordic walking (északi gyaloglás), az új divatsportág, amely eredetileg Finnországból származik, az elmúlt években szinte vírusszerű gyorsasággal terjedt el Ausztria turistavidékein. A nordic walking, amelyet először sík-, ill. dombos vidékre fejlesztettek ki, nagyon jól gyakorolható hegyvidéken, tehát emelkedő terepen is, mint jól adagolható, az egész testet (szervezetet) igénybe vevő, kitartást igénylő tréning. 1997 tavaszán sikerült kifejleszteni egy speciális vibrációcsillapító botot az optimális csuklóhurok rendszerrel. Ettől kezdve a "síjárás", azaz a Nordic walking rajongótábora ugrásszerűen megnőtt, egyre több hazai wellness központ és megfelelő helyszínnel rendelkező fitness terem is csatlakozik az új sporthullámhoz, ezért Nagypáli község is fel kívánja venni érdeklődés esetén a turisztikai programjába.

A beruházás másik nagy előnye, hogy a Nagypáliban felépítendő szálloda illetve az apartman házak lakói nagy valószínűség szerint nem fognak Zalaegerszegre eljárni sportolni, hanem a pár méterre található multifunkcionális modern épületben hódolnak majd ilyen irányú szenvedélyüknek.
 

 

Trópusi növényház és kápolna

 
A fejlesztés a Nagypáli külterületén megvalósuló, trópusi növényekkel betelepített üvegház és a kápolna felépítést szolgálja. Az építmény a meleg égövi növények bemutatása mellett rekreációs célokat fog szolgálni.
 

 

 

A nyújtott szolgáltatások:

       növényházban található táblákon található információ
       szakmailag felkészült kísérő biztosítása előre egyeztetett feltételek szerint (angol/magyar/német nyelven, növényfajok és fajták bemutatása)
       igény szerint az üvegházban megtalálható növények, és gondozásuk része lehet az erdei iskola oktató-nevelő programjának, illetve kihelyezett biológiai órák szervezése
       különböző növénycsoportok bemutatása az érdeklődők számára
       különböző kiállítások szervezése (pl. termő déligyümölcsfák, virágzó orchideák, virágzó pozsgások és kaktuszok)
       kápolna által nyújtott lehetőségek (pl. meditációs foglalkozások, esküvők)

 

Kézműves műhely

A projekt a kulturális örökséget kívánja óvni a kultúra-turizmus fejlesztésével. Megépítésre kerül a nagypáli turisztikai központban egy kézművesház a népi kultúra felélesztésére. Itt régi kézműves mesterségek (fafaragás, babakészítés, kosárfonás, korongozás, nemezelés, szövés) bemutatása oktatása fog zajlani, a központban továbbképzéseket, szemináriumokat fognak szervezni a népi értékek felkarolására, továbbadására. A központban az érdeklődők részt vehetnek kézműves kismesterségek elsajátítását célzó mesterszintű képzéseken.

 

Pajtaszínház

Igazi érdekességnek ígérkezik az idegenforgalmi beruházás keretében majdan felépítendő pajtaszínház, ahol néptánc együttesek, tánccsoportok népesítik majd be a nézőteret. Különböző versenyek, játékok megrendezésére is sor fog kerülni. Filmvetítésre szintén lehetőség nyílik a fa épületben. A szállóvendégek túlnyomó része városokból érkezik majd, akik számára egy igazi falusi disznóvágás valódi élményt jelent. Az elkészített disznóölési ételek elfogyasztására is lehetőség nyílik, melyeket helyi termelők boraival szolgálnak fel. Múltat idéző falusi hagyomány lehetne igény szerint a szénán való alvás kipróbálása.

 

 

Állat- és növénypark

A fejlesztés a Nagypáli területén megvalósuló, őshonos állat- és növényfajtákkal betelepített turisztikai park kialakítását szolgálja. A létesítmény 3,3 hektáron mutatja be a térség őshonos állat és növényfajait, melyet a turista útvonalak mellett kialakított részletes információs táblarendszer segít. Az állatok számára etetővel is ellátott fedett létesítmények kerülnek építésre. A park területén kialakításra kerülnek esőbeállók, pihenőpadok, illemhelyek a látogatók részére. A fejlesztés eredményeként bővül a térség turisztikai kínálata, erre alapozva további idegenforgalmi beruházások generálódnak.
A pihenés, a friss levegő létfontosságú, nélkülözhetetlen az egészségmegőrzésben, az ember harmonikus életvitelében. A turisztikai központ a régió egyetlen olyan erdei szakmai-szórakozási központja lesz, ahol valamennyi generáció megtalálja a számára hasznos és értékes időtöltést.
 
 
A Nagypáli határában felépülő idegenforgalmi beruházás óriási mértékben megváltoztatja a település lehetőségeit. Az itt élők számára számos új munkalehetőség jön létre. Nagypáli lakosainak biztos megélhetési forrást nyújt majd a komplexum, melynek szolgáltatásait kedvezményesen vehetik igénybe. Kiemelt erőssége az elképzelésnek, hogy nem egy-egy szűk piaci szegmensre épít, hanem egy meglehetősen széles körnek kíván értékteremtő szolgáltatásokat nyújtani.
A beruházásról elmondható, hogy a megvalósítás mind szakmai, mind pénzügyi oldalról fenntartható, és menedzselhető. Különösen pozitív az, hogy a különböző elemek szervesen kapcsolódnak egymáshoz; nem önmagukban jelennek meg. A nyújtott szolgáltatások révén a térség jelenlegi turisztikai forgalma rövid időn belül a többszörösére növelhető. A beruházással befektetők megjelenésére is számítunk, akik szolgáltatásaikat kiköltöztetve nagy mértékű vevőkör-bővülésre, jövedelemnövekedésre tehetnek szert. Mivel a Turisztikai Központ a régió egyetlen ilyen szolgáltató komplexuma lesz, a nagy érdeklődésre tekintettel az itt szereplő cégek nagy előnnyel indulnak a marketing tevékenységek területén is. 
A beruházás befejezésére várhatóan a lakások száma jelentősen, a jelenlegi 121-ről 2008-ra 150-re fog nőni, míg 2012-re 190-re változik ugyanez az adat. Az infrastruktúra mindenhol ki lesz építve, a lakosok száma a jelenlegi 364-ről 2008-ra 480-500-ra, 2012-re 700-750-re fog nőni.
Tekintettel arra, hogy a lakópark második fejlesztési üteme is meg fog valósulni, a fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat pénzügyi helyzete a megújuló energiaforrásoknak köszönhetően stabilabb lesz. Ezen költségkiváltások további pályázatok önrészeiként tudnak szolgálni. Az idegenforgalmi beruházások megvalósulásával az idegenforgalmi bevételek növekedni fognak.
Ha Nagypáli jelenlegi helyzetét vesszük alapul, akkor megállapíthatjuk, hogy a zalai dombok között csodálatos természeti környezetben megbúvó település manapság is intenzíven fejlődik, melyet számos tényező támaszt alá. Az elmúlt 2 évben a község lakosainak száma 330-ról 364-re növekedett, a vállalkozások száma 2002-ben még csak 17 volt, viszont 2005-ben már 20. Meggyőződésünk, hogy ezek révén a térség gazdaságában betöltött szerepe előtt új dimenziók nyílnak.

Edit TextEdit Text  

 Nyomtat   
Kezdőlap Hírek - Közlemények Köszöntő Történelem Szervezet Események Eredmények Fejlesztések Civil szervezetek Galéria Naptár Térkép Labdarugó csapatunk Tourinform Iroda NFÖ NFÖ, PMI közzététel Zala-Menti Turisztikai Közh. Egy. Rólunk írták... Próba
(c) SimCorp, 2008-2010    Adatvédelmi leírás