Bejelentkezés    Regisztrálás    2020. július 5.      Keresés  
   Civil szervezetek Minimize  
 Nyomtat   
   Polgárőr Egyesület Nagypáli Minimize  

200l.március 8-án kelt jogerős végzéssel került bejegyzésre, lakossági önszerveződésű, politikai pártoktól és csoportosulásoktól független szervezet, melynek tagjai a bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz- és környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejtenek ki. Tagjai önkéntes belépéssel a bűnmegelőzés és vagyonvédelem vonatkozásában éjszakai őrjáratok keretében, társadalmi munkában támogatják az egyesület tevékenységét.

Eddigi tevékenységük során rendszeresen figyelemmel kísérték a településre érkező idegen személyek településen belüli mozgását, tájékoztató előadásokat szerveztek az időskorúak részére. A polgárőrök szorosan együttműködve az önkormányzattal és a helyi civil szervekkel számos rendezvényen vettek részt koordináló, rendező szerepet betöltve. Eddigi tevékenységük alatt csökkent községünkben a bűnelkövetők száma, jelenlétükkel nőtt a lakosság biztonságérzete, a lakóközösségek közötti kapcsolat erősítése.

A Polgárőr Egyesület elnöke: Farkas Zoltán, titkára: Simon József, gazdasági vezető: Balla László

A Polgárőr Egyesület Nagypáli alapszabálya

Vissza a lap tetejére

 Nyomtat   
   Faluért Alapítvány Nagypáli Minimize  

„ FALUÉRT „ Alapítvány Nagypáli Alapszabálya

 

Közhasznúsági jelentés

 

„ FALUÉRT „ Alapítvány
N a g y p á l i
 
Közhasznúsági jelentés
az Alapítvány 2009. évi gazdálkodásáról
 

B E V É T E L E K
107.022
 
2009.I.1. bankszámla egyenlege
802.805
 
Kamattérítés
14.688
 
SZJA 1 %-a
92.334
 
 K I A D Á S O K
580.480
 
Forgalmi jutalék
2.790
 
Aláírási címpéldány
3.200
Támogatás Önkormányzatnak
100.000
Pályázat támogatása
300.000
Pályázat írási díj
170.000
Áru vásárlás
4.490
Alapítvány 2009. december 31.i
Számlaegyenlege:                                                                                  329.347
 
 

 
Az Alapítvány 2009.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )
Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.
 
Az Alapítvány az önkormányzat által szervezett Nagypáli Fesztivál program sorozatát 100.000 Ft-al támogatta, illetve fejlesztési céljainak megvalósításához 300.000 Ft összeggel járult hozzá a lakóparki utak felújításához.
 
A 2009. évben 3 pályázat került benyújtásra, melyek elbírálása még jelenleg is folyamatban van.
 
Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott.
 Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek összege – 92.334 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 14.688 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.
 
Költségvetési támogatás felhasználása:. az Alapítvány központi költségvetésből támogatást nem kapott.
 
Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.
 
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Nagypáli Fesztivál kulturális programjának támogatására 100.000 Ft,
Lakóparki utak felújításához támogatás 300.000 Ft,
Játszóházhoz anyag, eszköz vásárlás 4.490 Ft.
 
Kapott támogatások:
Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.
 
Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.
 
A közhasznúsági jelentést az Alapítvány a Nagypáli Önkormányzat honlapján
www.nagypali.eu teszi közzé minden tárgyévet követő év május 31-ig.
 
 
Nagypáli, 2010. január 29.
 
 
        
                                                                                              Havasiné Beke Zsuzsanna
                                                                       "FALUÉRT" Alapítvány Kuratórium Elnök
 
 
Z á r a d é k:
 
Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2010.(II.12.)   számú határozatával jóváhagyta.
 
 

 

az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról

 

 

B E V É T E L E K

158.436

 

2007.I.1. bankszámla egyenlege

805.339

 

Kamattérítés

16.151

 

Alapítvány támogatása

50.000

 

SZJA 1 %-a

89.285

 

Rendszer használati díj visszatérítése

3.000

 

 K I A D Á S O K

160.970

 

Forgalmi jutalék

2.470

 

Szla.vez.pénzintézet igazolási díj

1.500

Támogatás Önkormányzatnak

150.000

Regisztrációs díj, pályázati díj

7.000

Alapítvány 2008. december 31.i

Számlaegyenlege:                                                                                  802.805

 

 

 

 

Az Alapítvány 2008.évben is tevékenyen részt vett az önkormányzat, és egyéb önkormányzati egyesület, szervezett által szervezett rendezvényeken, (Falunapon, sportrendezvényeken, gyermeknapon, húsvéti és karácsonyi játszóházban, Idősek Napján, Mindenki karácsonyán. )

Anyagi lehetőségeihez mérten támogatta fenti rendezvényeket.

 

Az Alapítvány az önkormányzat Falunapját, egyéb rendezvényeit, illetve fejlesztési céljainak megvalósítását 150.000 Ft összeggel támogatta.

 

A 2008. évben benyújtott nyertes pályázat sajnos nem volt.

 

Bevételei tekintetében központi szervtől semminemű anyagi támogatást nem kapott, az 50.000 Ft összeg az alapítványt támogató vállalkozás befizetéséből adódott. Cél szerinti juttatásból nem részesült. A bevételek további összege – 89.285 Ft -  az SZJA 1 %-ának átutalásából, illetve – 16.151 Ft - a kapott kamatbevételből tevődtek össze.

 

Költségvetési támogatás felhasználása:. az Alapítvány központi költségvetésből  támogatást nem kapott.

 

Alapítvány vagyona: vagyonnal nem rendelkezik.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban nem részesült .

 

Kapott támogatások: az Alapítványt 50.000 Ft összeggel a ZALA-DEPÓ KFT támogatta.

 

Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől, valamint szerződés alapján az államháztartás alrendszereiből juttatásban nem részesült.

 

Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

 

Nagypáli, 2009. január 30.

 

 

                                                                       Bertók Lászlóné

                                                                 Alapítvány képviselője

 

Z á r a d é k:

 

Az Alapítvány gazdálkodási beszámolóját Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és 1/2009.(II.6.) számú határozatával jóváhagyta.

 

vissza a lap tetejére

 Nyomtat   
   Ifjúsági Szervezet Nagypáli Minimize  

NAGYPÁLI IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés

Az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról

 

Az egyesület  2010. január 1.

Számlaegyenlege :                                                                                                     0

B E V É T E L E K

55856

Önkormányzat támogatása

50000

Kamattérítés

656

kp. támogatás

5200

 K I A D Á S O K

12850

 Forgalmi jutalék

2450

Aláírási címpéldány

3200

Részjegy jegyzése

2000

kp. kifizetés

5200

Az egyesület 2010. december 31.

Számlaegyenlege:                                                                                               43006

 

 

A NAGYPÁLI IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2010. évben, tevékenyen részt vett az önkormányzat és az egyéb önkormányzati egyesület szervezet által szervezett rendezvényeken ( Gyerekfarsangon, Karácsonyi, - Húsvéti, - Anyák napi játszóházban, Anyák napi ünnepségen, Falunapon, Mesemondó délutánon, Karácsonyi ünnepségen, Idősek napján ).

 

2010. évben nyertes pályázat nem volt.

 

A bevételek összege – 55200 Ft Önkormányzat támogatásából, 656 Ft kamatbevételből  tevődtek  össze.

 

Költségvetési támogatás felhasználása:  Az egyesület központi költségvetésből támogatást nem kapott.

 

Egyesület vagyona: az egyesület  vagyonnal nem rendelkezik.

 

Cél szerinti juttatások kimutatása: cél szerinti juttatásban nem részesült .

 

Kapott támogatások:

 

Az egyesület a zavartalan működésének megkezdéséhez 5200 Ft -ot,   továbbá a létrahozáshoz szükséges alaptőkéhez 50000 Ft  támogatást kapott. 

 

Vezető tisztségviselők juttatásai: a tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

 

A közhasznúsági jelentést az NAGYPÁLI IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET a Nagypáli Önkormányzat honlapján

www.nagypali.eu teszi közzé minden tárgyévet követő év május 31-ig.

 

 

 

 

 

Nagypáli, 2011. február 10.

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                                    Farkas Ferencné

                                                       NAGYPÁLI IFJÚSÁGI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET                       

                                                                                              elnöke 

 

Vissza a lap tetetjére

 Nyomtat   
   Római Katolikus Egyházközösség Minimize  

1900-as évek közepétől 1989-ig önálló plébániaként működött.
Léránt István plébános halála után a Nagykutasi plébános látta el a lelkészi teendőket, majd 1989-től a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániához csatolták a települést. Mária Magdolna Plébánia Dr. Szabó Gyula, majd Stróber László plébánosok felügyelete mellett zajlott a hitéleti munka. Az egyházi év páros hetein igeliturgia, páratlan hetein szentmise volt.

A Szombathelyi Megyéspüspök döntése alapján 2003.nyarától Nagykutas központtal új Plébánia Központ létesült Andor Zoltán plébános vezetésével és ettől kezdve a Nagypáli Egyházközség is Nagykutashoz tartozik. Azóta Andor Zoltán plébános látja el a lelkészi teendőket. Az 1950-es évek végétől Láng Gizella szerzetesnővér végezte a templom hétről-hétre díszítését, takarítását és a lelkészt segítő teendőket 2003-ig. 2003.évtől a hívek párban felváltva végzik ezeket a munkákat. 2000-ben Önkormányzati pályázat segítségével a templom harangjainak villamosítása.

2002.április 27-én a templom udvarán lévő Mária szobor levételével megkezdődött a templom teljeskörű külső felújítása, amely a Stróber László apátplébános felügyeletével zajlott. A nagypáli lakosok nagy értékű társadalmi munkát és anyagi segítséget adtak a felújításhoz. További anyagi forrásokat a Szombathelyi Megyéspüspökség, Nagypáli Község Önkormányzata , „Faluért” Alapítvány Nagypáli, helyi vállalkozások és a Nagypáli Egyházközség biztosította a felújításhoz. Ezen összefogás eredményeként 2002.szeptember első vasárnapján ünnepi szentmise keretében a templom külső felújításának felszentelése megtörtént Dr.Brenner József püspöki helynök részvételével.

2006.májusáig az egyházközségi vezetői teendőket Fazekas Endre, Keresi Józsefné, Takács József, Fatér József , Németh Gergely és Simon József látta el. 2006.májusában szükség volt az egyházközségi tagok újraválasztására, melynek oka több egyházközségi tag elhalálozása és életkora tette szükségessé. A hívek döntése alapján az egyházközség vezetői teendőit az alábbi személyek látják el: Simon József, Gyarmati Tiborné, Gerencsér Istvánné, ifj.Farkas Ferencné és ifj.Tüh László látja el.

Az Egyházközség feladatának tekinti a plébánia anyagilag zavartalan működését, a templom és környezetének folyamatos állagmegóvását, rendben tartását és tervei között szerepel ez évben a templom teljeskörű belső felújítása.

Megköszönjük az eddig nyújtott segítséget a lakosságnak és az Önkormányzatnak és kérjük, hogy továbbra is támogássák és segítsék munkánkat.

 Nyomtat   
   Vöröskereszt Szervezet Nagypáli Minimize  

A vöröskeresztes mozgalom kezdete óta működik a községben, a jelenlegi vezetőség 1978. óta látja el feladatát.

A vezetőség tagjai:
elnök: Gyarmati Tiborné,
titkár: Szekeres Istvánné,
gazdasági felelős: Horváthné Besser Piroska
A szervezettség a falu lakosságához képest kezdetben 80-90 %-os volt, jelenleg 50 %-os. A Vöröskereszt Szervezet vezetősége és tagjai aktívan kiveszik részüket a község önkormányzati és egyéb rendezvények szervezésében, bonyolításában, így például Nagypáli Napok rendezvénysorozat, Idősek Napja.

Vissza a lap tetejére

 Nyomtat   
Oktatás - Iskola - Óvoda Szociális - Egészségügyi ellátás Civil Szervezetek Partnerek Vállalkozások Közigazgatás Nagypáli Község Képviselő Testülete Letölthető dokumentumok Működési engedéllyel rendelkezők Önkormányzat jelentései Önkormányzat szerződései
(c) SimCorp, 2008-2010    Adatvédelmi leírás