Bejelentkezés    Regisztrálás    2020. július 5.      Keresés  
   Partnerek Minimize  

Külföldi partnerek

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás

Pannon Interregionális Fejlesztési nonprofit Kft

Szászcsávás - Testvértelepülés

 

 Nyomtat   
   Külföldi partnerek Minimize  
Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing
Verein " Alm- und Weideland Niederösterreich Alpenostrand „ Sektion " Erneuerbare Energie"
Regionaler Entwicklungsverband Industrieverband
Tourismusverband Stadt Güssing
Muraköz Megye Főispáni Hivatal
Dobronok Község
Szászcsávás

Csíkmadaras

Gyergyóalfalu

Sotirios A. Latrou

 Nyomtat   
   Észak Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása Minimize  

8913 Egervár Vár u. 2 Tel, fax: 92/564-055

Megalakulás:
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok társulása 1996-ban alakult azzala céllal, hogy a térségben működő önkormányzatok ne egymás ellen, hanem egymást segítve oldják meg a problémákat,együtt fejlesszenek, és együtt gondolkodjanak.

Iroda:
Társulásunk kezdetben az országos hírű cölöpökre épült és egyetlenként fennmaradt műemlék Egervári Várkastélyban kapott helyet a Kistérségi Iroda működtetésére.
2007. januárjától a jól funkcionáló Iroda új helyet kapott társulásunk egyik településének központjában, Nagypáli községben. Itt a LEADER Irodával együttesen működik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás új elnökének, Köcse Tibor polgármester úrnak a felügyelete alatt.
Az iroda feladata a pályázatok figyelése, azok kiközvetítése a falvak felé, pályázatok elkészítése és koordinálása, társulási ülések előkészítése, a döntések végrehajtásának szervezése, valamint a programok szervezése, kapcsolattartás a civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal, klubokkal.

Munkatársak:
Köcse Tibor Észak Nyugat Zalai Kistérségi Társulása elnöke
Németh József alelnök
Dormán Miklós alelnök
Hessel Ferencné térség menedzser

Elérhetőség:
Hessel Ferencné 06-30/216-0708
beahessel@freemail.hu
Honlap: www.egervar.celodin.hu

 Nyomtat   
   Pannon Interregionális Fejlesztési nonprofit Kft Minimize  
Cégünk Nagypáli székhellyel, 2007. októberében megkezdte működését, célja, hogy az Európai Unió 2007-2013 közötti pénzügyi tervezési időszakban segítségére legyen alapítóinak és támogatóinak, valamint a szakmai segítségért a szervezethez forduló pályázóknak pályázataik elkészítésében és azok szakszerű lebonyolításában.
Nagyon fontosnak tartom a pályázó és a pályázat író közötti folyamatos kapcsolattartást, és nagyon fontos, hogy a pályázó tisztában legyen az egyes pályázati konstrukcióval kapcsolatos követelményekkel. Fontos, hogy a pályázatokat megfelelően elő kell készíteni, s elég időt kell hagyni a teljes kidolgozásra. Idejében fel kell venni a kapcsolatot a tanácsadó szervezetekkel, figyelni kell az aktualitásokat, és tervezni kell, hogy ha a pályázat kiírásra kerül, akkor már konkrét, kész tervekkel tudjuk megkezdeni a pályázatok összeállítását. Társaságunk ebben kíván segíteni a környező települések vezetőinek, alapítványoknak, egyházközösségeknek illetve vállalkozásoknak.
Természetesen a legfőbb cél, hogy a lehető legtöbb nyertes pályázat megírásával elősegítsük a Zala, Vas megye és a régió településeinek fejlődését, és egy olyan összehangolt és jó kapcsolatot építsünk ki az itt élő emberekkel, hogy segítségünkkel minél több Álomból Valóság lehessen.

Szolgáltatásaink:

Pályázatfigyelés
Pályázatírás, összeállítás
Pályázati tanácsadás
Projekt menedzsment

Teljes körű pályázati ügyintézés:
pályázati tanácsadás,
projekt pályázati keretek közé történő beillesztése, megfeleltetése

pályázati adatgyűjtés,
dokumentáció összeállítása, beadása.

Általános irányelvek
A pályázatírás során alkalmazott díjak minden esetben egyénileg kerülnek kialakításra. Az összeg függ:
 a megpályázott projekt méretétől,
a pályázat bonyolultságától,
a pályázatíráshoz igénybe vett egyéb szolgáltatásoktól,
a rendelkezésre állóanyagok minőségétől.

A pályázat előkészítéséhez kapcsolódó költségek (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmányok, háttértanulmányok, tervezés, szakértői tanulmányok stb.) a pályázót terhelik teljes mértékben a munkadíjon felül.

A pályázat pozitív elbírálása esetén vállaljuk:
útmutatás, tanácsadás a projekt megvalósításával kapcsolatban,
beszámolók, elszámolások elkészítése, vagy ingyenes tanácsadás és konzultáció ezek elkészítéséhez.
A sikerdíj a projekt mérettől függően és a feladatoktól függően kerül megállapításra, melyet ha lehetőség nyílik a pályázatba költségként beépítjük, így csak az önrész hányada terheli a pályázót.

Fücsök Nikoletta ügyvezető

Pannon Interregionális Fejlesztési nonprofit KFT
Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma
8912 Nagypáli, hrsz. 030/2
Tel.: 06 20/257-4050, Fax: 92/815-119, e-mail: pif.kft@gmail.com

 Nyomtat   
   Szászcsávás - Testvértelepülés Minimize  

Földrajzi elhelyezkedés Szászcsávás (Ceuas), Erdélyben, Maros megyében (Judetul Mures),a Kis-Küküllő völgyének, bal partján egy észak-déli fekvésű harántvölgy ölén elterülő, 900 lelket számláló magyar és cigány lakosságú kistelepülés. A falu egy kilométer hosszúságban, egy keskeny völgyben húzódik végig. Keletről szőlők, délről lombhullató erdőségek veszik körül. északi szomszédja Mikefalva (a községközpont), a keleti Bernád és Bonyha, a déli Dányán a nyugati Désfalva. Legközelebbi városok Dicsőszentmárton és Marosvásárhely. A falut, a községközponttól (Mikefalva), 4 km. hosszú, gyenge minőségű bekötőúton lehet elérni. Két utcája van: a Nagy utca, és a Kis utca,és három részre oszlik: Alszeg, Középszeg és Felszeg. A falun a Botos patak csordogál végig, amely a Kicsi Kappanok nevű erdőben ered, és a Kis-Küküllőbe torkollik. A falu felett őrködik az ólomhegy.

Történelmi áttekintés
Szászcsávas református felekezetű falu. Magyarságát es reformátusságát Isten ajándékának tekinti.

A Szászcsávás környéki hagyományos magyar táncrend sűrű verbunk-ból, csárdásból, székely verbunkból, féloláhosból és szökőből áll. A sűrű verbunk a Kis-Küküllő vidékén általános gyors tempójú férfitánc, a pontozó helyi neve. Ma már csak kevesen táncolják. A csárdás széles tempóhatárok között előforduló fenthangsúlyos páros tánc; a szökő ennek gyors tempójú változata, amiben újabban a páros forgás mellett, talán éppen a cigány táncok hatására a párt elengedve való figurázás is előfordul. A féloláhos a lenthangsúlyos székelyföldi forgatós egyszerűbb helyi változata. A székely verbunk szintén a Székelyföld felől terjedt el. Régebben a férfiak szólóban, esetleg párjukkal szemben figurázva járták; ma általában páros csárdást táncolnak rá. A közeli Magyarózd környéki magyarok szóló férfitánca a lassú pontozó. Ennek lassú formája a szegényes; kevesek által ismert gyorsabb, speciális változata az öreges pontozó.
A Szászcsávás környéki cigányság táncai a még ma is általánosan ismert sűrű verbunk, csárdás és szökő. A csárdás idősebbeknek, házasoknak játszott változata a lassú csárdás. A cigány székelyverbunk egy székely verbunk dallamra táncolt szóló cigány férfitánc.
A nemzedékek váltásával a tánchagyományok egyszerűsödése és a zenei ízlés változása figyelhető meg. Magyarok esetében a rádióból hallott népies műdalok, "magyar nóták" szorítják ki a hagyományos dallamkincset, miközben a divatból kiszoruló dallamokat átveszi, illetve megőrzi a cigányság. Sok olyan dallamot, amelyet a zenészek fiatalabb korukban az idősebb magyaroknak muzsikáltak, a maiak már "cigány"-nak tartanak. Más dallamok, pl. a sűrű verbunk, egyes csárdások magyaroknak, cigányoknak, románoknak egyaránt játszhatóak. Eltérések vannak ugyanakkor az előadásmódban: cigányoknak játszva a csárdás gyorsabb és gazdagabban díszített; a hallgatók és asztali nóták esetében régiesebb, magyaroknak ma már nem játszott díszítésmódot alkalmaznak.

Népszokások:
Hagyományokban igen gazdag a falu. A csávási egyházban különösen a karácsonyi ünnepkör gazdag.
Karácsony szombatján van a hagyományos karácsonyi kántálás, melyben a legények és házasemberek is részt vesznek. A legények a Kis utcán, a házasemberek a Nagy utcán haladnak háztól-házig. Minden családot kivétel nélkül megtisztelnek énekükkel.
Szilveszter este sötétedés után elbucsúztatják az óesztendőt, majd a templom előtt a református énekeskönyvből a 103.énekkel köszöntik az új évet.
A fiatal legények pedig e közben "tüzes kereket" engednek az ólomhegyről. Együtt fonják meg szalmából a kerekeket. Az új évet három tüzeskerék leengedésével köszöntik.
A húsvéti locsolás szintén hagyományként maradt fent falunkban. A húsvéti locsolást a legények, bandákba verődve végzik. A zenészekkel keresik fel a leányos házakat, a beköszöntő után megtáncoltatják a leányt, a bérük a kosárba rakott piros tojás lesz.

A csávási cigány zenészek több nemzedékre visszamenően a környék híres muzsikusai: bár a kórusnak nem tagjai, az énekeket ők is jól ismerik, és az átlagosnál zeneileg igényesebb közönségük a gyenge muzsikusokat nem tűri meg. Az erdélyi mérték szerint jómódú faluban a cigányok alkalmi mezőgazdasági munkából és téglavetésből tengődve külön telepen, cigánysoron élnek. A nyomorúságos körülmények közül való kiemelkedés egyetlen lehetősége a zenélés. A cigányok közül igen sokan játszanak valamilyen hangszeren: főleg vonóshangszeren, újabban tangóharmonikán, dobon, szaxofonon, elektromos orgonán is. A faluban ma is több zenekarra való zenész él. A vonóshangzás egy nemzedékkel korábban még általános volt az erdélyi népi tánczenében, amelyet a hozzá tartozó repertoárral együtt mára egyre jobban kiszorít az elektromos zene.
Szászcsáváson a vonószenekar alapvető felállása a hegedű-kontra-bőgő hármas. A hegedű a klasszikussal megegyező; a kontra az Erdélyben általános, egyenesre vágott pallójú a-d1-g hangolású brácsa, amelynek három húrja egyszerre szólal meg. A bőgőről az E húr hiányzik, csak az A, D,G húrokon játszanak. Húsz-harminc évvel ezelőtt a kontra helyett a primkontrát használták, Mezei Ferenc "Csángáló" 12 évesen első bálját még ezen muzsikálta. A primkontra a hegedű áthangolásával készül, a1-d1--g húrjai szintén egyszerre szólalnak meg. Játékmódjára a kontránál alkalmazott, dúr hármashangzatokon alapuló harmóniakíséret mellett a hegedű által megszólaltatott dallam hangjainak kijátszására, vagy minél hűbb követésére való törekvés volt jellemző. Ma önmagában a hegedű kíséretére már nem használják, de alkalmanként, a kontra mellett kiegészítő hangszerként még igen. Régebben gyakran cserélték a kontra d1húrját d-re; ezt a "mélyhúros" kontrát az énekek kíséretéhez, és nem a tánchoz használták. A három tagú alapfelállás kiegészülhet másik prímással és kontrással.
A Szászcsávási Zenekar magja a Dumnezu ragadványnevű Jámbor István prímás; testvére, Csányi Mátyás Mutis bőgős; és sógoruk, Mezei Ferenc Csángáló, a kontrás által alkotott együttes. 29 éve játszanak együtt. Mindhárman Csángáló nagyapjától, a halála után harminc évvel is emlegetett híres prímás Horvát Mezei Ferenc-től, a Vén Kránci-tól tanultak muzsikálni; őket egészítik ki a fiatalabbak: Csángáló unokatestvére, Mezei Levente Leves prímás; Jámbor István és Csányi Mátyás öccse, Csányi Sándor Cilika prímás; és Csángáló fia, Jámbor Ferenc Tocsila prímás. Fő hangszerükön kívül valamennyien jól játszanak a többi hangszeren is, és általában kiváló táncosok. Alapvetően a zenélésből élnek.
A szászcsávási zenészek repertoárja rendkívül széles. Ennek egyik oka, hogy magyaroknak, románoknak, cigányoknak egyaránt muzsikálnak; Jámbor István, Mezei Ferenc és Csányi Mátyás pedig fiatalkorukban az azóta Erdélyből javarészt kitelepült szászoknak is játszottak. Közvetlen vidékükön, a Kis-Küküllő Dicsőszentmárton (Tîrnveni) és Balavásár (Balauseri) közötti részén kívül más, távolabbi területekre is megfogadják őket: a magyarok Magyarózd (Ozd), Magyarszentbenedek (Sinbenedic), a Nyárádmente (Niraj), a Székelyföld és Balázsfalva (Blaj) vidékéről; a cigányok és románok az említetteken kívül Marosludas (Ludus), Marosújvár (Ocna Mures) környékéről és a Nagy-Küküllő (Tîrnava Mare) mentéről is. A repertoár vidékenként és nemzetiségenként eltér. Hagyomány Erdélyben, hogy ha a menyasszony és vőlegény egymástól távol eső faluból származik, akkor a kétféle vidékről való rokonság számára a lakodalomba két zenekart fogadnak meg. Így a szászcsávási zenészek gyakran eljutottak a Belső-Mezőség, Kelet-Mezőség távoli falvaiba is, bár ilyenkor néhány helyhez kötődő speciális dallamon (pl. menyasszonykísérőn) kívül csak saját vidékük táncait kell muzsikálniuk.

 Nyomtat   
Oktatás - Iskola - Óvoda Szociális - Egészségügyi ellátás Civil Szervezetek Partnerek Vállalkozások Közigazgatás Nagypáli Község Képviselő Testülete Letölthető dokumentumok Működési engedéllyel rendelkezők Önkormányzat jelentései Önkormányzat szerződései
(c) SimCorp, 2008-2010    Adatvédelmi leírás